Bok: Professionell ideell
Om att verka med ideell logik.
200:-289:-
Bok: Globalkohol
En bok om den internationella alkholindustrin idag.
200:-318:-
Bok: Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning
Detta är ett nytryck av boken med samma namn som utkom 1996.
135:-289:-
Bok: Ett hus betyder så mycket
Många inom folkrörelserna har engagerat sig i sina hus. I boken ger några folkrörelseaktiva...
30:-83:-
Bok: Att vägleda eller vilseleda
Att vara chef inom ideella folkrörelser eller offentlig sektor ställer helt andra krav än att...
50:-187:-
Bok: Rörelse i tiden
En bok om kampen för ett nyktrare Sverige.
60:-208:-
Bok: Vattendroppen
Martin Koch var en av de första och främsta arbetarförfattarna. I den här boken om cenaklet...
45:-150:-
Bok: Vägmärken och vändpunkter i socialt vardagsarbete
I den här boken sammanfattar Kjell E Johansson åsikter och värderingar, fakta och...
100:-278:-
Bok: Från tanke till handling
Aktiva folkrörelser leder till bättre folkhälsa och ett tryggare samhälle.
40:-144:-
Bok: Lyft fram din förening
Bland alla böcker och handledningar om fritidsforskning har det länge saknats en som behandlar...
20:-75:-
Bok: Folkrörelser, folkstyre, folkhem
Denna bok har ett dubbelt syfte. Det ena är att skilda och analysera ett centralt skeende i...
40:-137:-
Bok: Det pedagogiska arvet
Andra delen av författare Åke Isling som "Kampen för och emot en demokratisk skola".
100:-307:-
Bok: Det måste bli annat av...
...sa Olof Bergström.
100:-222:-
Global Hangover
Om alkohol som utvecklingshinder. Skriven av Pierre Andersson, utgiven 2008. Detta är den...